Bài học kinh doanh

Bài viết

Ý tưởng kiếm thêm thu nhập cho dân công sở

Ý tưởng kiếm thêm thu nhập cho dân công sở

Bài học kinh doanh, Tin tức

Nếu chỉ sử dụng nguyên tiền lương thì phần lớn dân công sở chỉ đủ chi tiêu. Đôi khi là khó khăn nếu gánh nặng hơn về gia đình, con cái. Chính vì vậy, nhiều người nghĩ đến kiếm thêm thu nhập bằng nghề tay trái. Dưới đây là một số ý tưởng về nghề tay trái cho dân công sở kiếm thêm thu nhập. Mở cửa hàng kinh doanh Thông thường các cửa hàng kinh …