0961 266 886
ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Blog

Cost đồ uống (tiếng Anh là Drink Cost) là thuật ngữ dùng để chỉ giá bán đồ uống khi kinh doanh quán cà phê. Giá cost giữa các món không giống nhau, không cố định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời gian, giá nguyên liệu thị trường, thời gian, độ hot, chiến dịch kinh doanh…
Giá bán không chỉ là chi phí nguyên liệu đồ uống, mà còn bao gồm các khoản khác. Khi lên giá cost đồ uống bạn cần chú ý đến một số khoản chi phí quan trọng như sau